top of page

ANBI

Scala is onderdeel van stichting TapasTheater. Stichting TapasTheater is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Deze ANBI-status maakt een gift aan ons extra voordelig: jouw donatie is fiscaal aftrekbaar en wordt door Stichting TapasTheater belastingvrij ontvangen waardoor het bedrag dus voor 100% ten goede komt aan onze activiteiten.

Algemene gegevens

Officiële naam | Stichting TapasTheater

Bij publiek bekende naam Scala 

RSIN/fiscaal nummer 858752104

Post/vestigingsadres Van Hallstraat 286, 1051 HM Amsterdam

Telefoonnummer 020 - 7793306

E-mailadres info@scala-amsterdam.nl

Kamer van Koophandel 71532250

Bankrekeningnummer NL52 RABO 0329 6698 18


Doelstelling volgens de statuten

  1. Het vergroten van de toegankelijkheid en aantrekkingskracht van het Nederlandse theater voor een breder publiek door de realisatie van een theater format dat het publiek in staat stelt het verloop en de duur van hun eigen theateravond samen te stellen, dit in de ruimste zin van het woord;

  2. het realiseren en het bieden van een podium aan (beginnende) artiesten ter stimulering van hun artistiek talent en ter vergroting van hun naamsbekendheid;

  3. het inclusiever maken van de Nederlandse theaterwereld voor zowel bezoekers als voor artiesten, dit in de ruimste zin van het woord


Meest recente beleidsplan
Hiervoor wordt verwezen naar 
dit document uit 2023.

Bestuur en toezicht
Bestuurder en directeur is T.L. Harmsen.
Stichting TapasTheater heeft een Raad van Toezicht, die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en staat het bestuur met raad ter zijde.


De Raad van Toezicht bestaat uit:
– Marieke van der Lans, voorzitter;
– Karin Hoogendoorn, penningmeester;
– Elke Smelt, secretaris.


De beloning van de bestuurder is gebaseerd op de cao Theater. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding en niet bovenmatige vacatiegelden.


Stichting TapasTheater is operationeel sinds medio augustus 2018.  In 2023 is stichting TapasTheater verhuisd naar de Van Hallstraat en heeft haar locatie geopend onder een nieuwe naam: Scala foodbar & theater. Publiciteit voor de activiteiten vindt plaats via onder meer social media (Facebook, Instagram), diverse andere online (websites, blogs) en offline media (dag- en weekbladen, lokale radioprogramma’s). Lees ook het artikel ‘Nieuw initiatieven als het TapasTheater bieden een podium voor minder gevestigde namen’ uit de Volkskrant van 6 januari 2019.

Overzicht van producties
Sinds de oprichting heeft Stichting TapasTheater al ruim 300 artiesten begeleid in hun cultureel ondernemerschap en een speelplaats geboden. Alle artiesten speelden minimaal 2 weken (=10 speeldagen = 30 voorstellingen). Klik hier voor het complete overzicht van makers en voorstellingen.

Financieel Verslag
Het vijfde boekjaar van Stichting TapasTheater loopt van 1 januari tot en met 31 december 2022. Klik hier voor het vierde jaarverslag van de stichting.

bottom of page